Banner
Instagram
Теория и методика на професионалното ориентиране
Как личностните и социално-икономическите пластове да се хармонизират в интересите и на обществото, и на личност-та? С какви механизми за това разполагат съвременните обра-зователни системи? Теория и ..
Показва 1 до 1 от 1 (1 страници)