Banner
Instagram
Педагогическото взаимодействие. Иновационен модел за изграждане на единна социално-педагогическа система "Детска градина- училище"
Целта на книгата е да се представи и докаже значението на иновационния модел на интегрираната образователна стратегия „детска градина - начално училище" при ориентиране в света и педагогическите му фу..
Показва 1 до 1 от 1 (1 страници)