Banner
Instagram
Казахска граматика
В учебника се разглежда граматиката на съвременния книжовен казахски език, който е от тюркското езиково семейство и е държавният език на Република Казахстан. Граматическият и лексикалният материал обх..
Съвременна арабска проза: от неокласическото към постмодерното
Модерната арабска проза се откроява с богатството на жанрове, стилове и тематика. В книгата тя се разглежда като феномен на арабската художествена словесност от втората половина на XIX – началото н..
Показва 1 до 2 от 2 (1 страници)