Banner
Instagram
-30%
Регистри  в журналистическия дискурс
Регистърът улавя онези фини настройки на речта, които стилът не успява да опише. В журналистическия дискурс съжителстват престижни с непрестижни, официални с неформални, динамични със статични, кон..
Показва 1 до 1 от 1 (1 страници)